ทะเลที่เที่ยวยอดนิยม

หากได้มีโอกาสได้หยุดยาวแล้วก็มักที่จะมาเที่ยวทะเลกับครอบครัวกันเป็นประจำ เนื่องจากการเดินทางมาทะเลนั้นใช้เวลาเพียงแค่ 2-3 ชั่วโมงเท่านั้น