ได้เห็นหิมะเป็นครั้งแรก

เนื่องจากอยู่ในประเทศที่อยู่ในเขตร้อนจึงได้เห็นแต่ฝนตกหรือไม่ก็เป็นลูกเห็บ แต่สำหรับหิมะแล้วคงไม่มีทางได้เห็นอย่างแน่นอนหรืออาจจะเป็นไปได้ยาก