สุนัขคือสัตว์ที่จงรักภักดี

ในบรรดาสัตว์เลี้ยงทั้งหมดคงไม่มีใครเถียงว่าสุนัขนั้นเป็นสัตว์เลี้ยงที่ซื่อสัตย์และจงรักภักดีที่สุด เพราะมันจะคอยอยู่เคียงข้างกับเจ้าของมันตลอดเวลา